Garden of Eatin' Kenosha

4605 38th Ave Kenosha WI 53144

Andy Berg:  (262)705-9808(or text)

Mercy Berg: (262)705-3628

goe@goekenosha.org 

Contact

Garden of Eatin' Kenosha Instagram
Garden of Eatin' Twitter page

Garden of Eatin’ Kenosha

Copyright @ Garden of Eatin' Kenosha. All rights reserved.​
501(c) (3) Tax deductible

GOE Kenosha Facebook page